Komunikácii rozumieme.

road-s.jpg

Výskumy verejnej mienky

Sú našou srdcovom záležitosťou. Verejná mienka je fascinujúca v tom, že sa dokáže meniť ťažko predvídateľným spôsobom, a tak je plná prekvapení.

Viac

camera-s.jpg

Mediálny a komunikačný tréning

Tak, ako všetko, aj vystupovanie v médiách sa dá naučiť. Neplatí často opakované „Ja som typ, ktorý sa na obrazovku nehodí“.

Viac

climber-520x346.png

Krízová komunikácia

Dôvera sa buduje dlho a ťažko, ale stráca sa rýchlo a ľahko.

Viac


mr-1000.jpg

MEDIA RELATIONS

Byť úspešný je jedna vec, prečo by vás nemohli vidieť vaši známi a obchodní partnermi v časopisoch a na TV obrazovkách? 

Pri práci s médiami vám ponúkame naše dlhodobo budované vzťahy s nimi. Pripravíme vám  na mieru šitú mediálnu stratégiu,  zmonitorujeme jednotlivé oblasti, ktorí novinári sa tej-ktorej téme venujú a nájdeme spôsoby, ako konkrétne médium čo najlepšie zaujať:

 • mediálny tréning
 • monitoring médií na dennej báze, v prípade krízovej komunikácie každú hodinu
 • tvorba a šírenie tlačových správ
 • tlačové konferencie a brífingy
 • raňajky s novinármi a iné neformálne stretnutia s novinármi.


MEDIÁLNY A KOMUNIKAČNÝ TRÉNING

Tak, ako všetko, aj vystupovanie v médiách sa dá naučiť, neplatí často opakované „ja som typ, ktorý sa na obrazovku nehodí“.

Pre vystupovanie v médiách nestačí iba prirodzená zhovorčivosť. Dôležité je okrem obsahu aj neverbálna stránka prejavu. Točenie  sa na stoličke alebo prílišná gestikulácia môžu celé vaše snaženie sa pokaziť. Pre začiatočníkov poskytujeme základné zvládnutie vystupovania v médiách cez techniky odbúrania stresu v priamom prenose, až po jasné formulovanie posolstiev. 
Pre mediálne ostrieľaných organizujeme simulované záťažové situácie a argumentačnú rukoväť pri politických vystúpeniach v médiách, či krízovej komunikácii.

camera-1000.png

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Dlhodobé budovanie dôvery vo verejnosti, sa vám 100-krát vráti v ťažších chvíľach.

 

Systematické budovanie vzťahov s verejnosťou je ideálnym spôsobom, ako zabezpečiť reputáciu vašej spoločnosti u obchodných partnerov a v neposlednom rade vám pomôže pri získavaní serióznych zamestnancov. Vďaka našim skúsenostiam vieme okrem oslovenia širokej verejnosti cieliť aj na špecifické skupiny, s kterými prichádza do kontaktu vaša firma. Pre každú „cieľovku“ vieme pripraviť unikátnu komunikačnú líniu. Pripravíme pre vás:

 • kvalitné a profesionálne spracované PR články
 • scenáre rozhovorov
 • textovú a grafickú podobu informačných materiálov
 • časopisy pre internú, ale aj externú komunikáciu
 • direct mail

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA

Dôvera sa buduje dlho a ťažko, ale stráca sa rýchlo a ľahko.

Zvládli sme desiatky krízových komunikácií, ktoré rezonovali v celej slovenskej spoločnosti a boli na titulkoch všetkých novín a televíznych správ. Dobre zvládnutá krízová komunikácia však pomáha aj pri riešení problémov na regionálnej alebo miestnej úrovni. 
Naopak jej nezvládnutie môže poškodiť povesť človeka alebo organizácie na dlhé obdobie. Môžete sa spoľahnúť, že počas krízovej komunikácie sme vám k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni až dovtedy, kým sa problém nevyrieši. Vstupovali sme do na prvý pohľad beznádejných „krízoviek“, ktoré sme vďaka skúsenostiam a nadhľadu zvládli a klient bol prekvapený, ako rýchlo došlo k zmene naladenosti verejnosti, či to už bolo na celoslovenskej alebo lokálnej úrovni.

climber-1000.jpg

soc nws-1000.jpg

DIGITÁLNE PR

Web je povinná jazda, ale nič viac, živo je na sociálnych sieťach, treba to využiť.

Sociálne siete je svet sám osebe. Algoritmy a pravidlá fungovania sa menia na dennej báze. Zorientovaní sú na nich len špecialisti, ktorí svoj čas venujú neustálému testovaniu efektivity, vyhodnocovaniu kvality a cielenia publík, ktorým sa vaše produkty majú zjavovať. Týchto špecialistov máme a hýčkáme si ich :) Vďaka tomu dokážu nastaviť efektívnu kampaň, počas jej trvania ju v prípade potreby modifikujeme tak, aby bola čo najefektívnejšia. 


VÝSKUMY VEREJNEJ MIENKY

Sú našou srdcovom záležitosťou. Verejná mienka je fascinujúca v tom, že sa dokáže meniť ťažko predvídateľným spôsobom, a tak je plná prekvapení. Disponujeme viac ako 20-ročnými skúsenosťami s realizáciou prieskumov verejnej mienky v oblasti politiky aj komerčných prieskumov.
Nedisponuje anketárskou sieťou, ale vďaka našim jedinečným skúsenostiam podľa potrieb klienta zabezpečujeme kvantitatívne (web - CAWI, telefonické - CATI, osobné - F2F)  aj kvalitatívne (hĺbkové individuálne rozhovory, focus groupy) prieskumy u tých nejlepších na Slovensku a ešte naviac sa im pozeráme na prsty, aby boli výsledky čo najpresnejšie a najužitočnejšie pre klienta (ako hovoria radi a múdro výskumníci, aby boli dáta validné a reliabilné). 

road-1000.jpg

Kontaktujte nás

Adresa

 • Komunikačná s.r.o.
  Sliačska 1659/9 040 11
  Košice - mestská časť Západ

Kontakt

Mgr. Pavol Marchevský
konateľ

pmarchevsky.jpg